(028) 38.230.780 – (028) 38. 233. 363 khoahoctre@gmail.com

THỐNG KÊ

————— ♦ —————

GIỚI THIỆU

————— ♦ —————

 

  • Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka là Giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc.

  • Thước đo về chất lượng đào tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

  • Nguồn động viên, khuyến khích sinh viên tích cực đề ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới, tham gia nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và xây dựng phát triển đất nước.

THỂ LỆ

————— ♦ —————

ĐỐI TƯỢNG

  • Sinh viên có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và học viện trên toàn quốc.
  • Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều công trình.

HÌNH THỨC

  1. Sơ tuyển: do các trường thực hiện trước khi chuyển về Ban tổ chức.
  2. Bán kết: Ban tổ chức Giải thưởng thành lập hội đồng khoa học theo từng chuyên ngành và lĩnh vực, chấm điểm, chọn các đề tài vào vòng chung kết.
  3. Chung kết: Ban tổ chức thành lập hội đồng khoa học chấm giải; phối hợp với các trường tổ chức vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết xếp hạng các tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực và chuyên ngành, hội đồng khoa học sẽ chất vấn và chấm điểm.
  4. Tổng kết và trao giải.

VĂN BẢN

————— ♦ —————

KẾ HOẠCH

NỘP ĐỀ TÀI

————— ♦ —————

Thời gian mở chức năng: từ 08 giờ 00 phút ngày 01/9/2022 đến hết ngày 25/9/2022

QC

THƯ VIỆN ẢNH

————— ♦ —————

Hình ảnh hoạt động của Giải thưởng Euréka qua các năm.

Euréka 2019

Năm 2019

Euréka 2018

Năm 2018

Euréka 2017

Năm 2017

Euréka 2016

Năm 2016

Euréka 2015

Năm 2015

Euréka 2014

Năm 2014

Euréka 2013

Năm 2013

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

————— ♦ —————

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI VÒNG CHUNG KẾT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

 

 

 CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KỶ YẾU EURÉKA

————— ♦ —————

Kỷ yếu Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka các năm

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Năm 2013

LIÊN HỆ

————— ♦ —————

Bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

THÀNH ĐOÀN TP. HCM